top
VJAN
top

VJAN

De Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland (VJAN) is in 1991 opgericht en heeft tot doel de onderlinge contacten tussen jongeren van adel te bevorderen en de belangen van de jonge adel te behartigen. De leden wordt de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan activiteiten, zowel van sociale, culturele en charitatieve aard. Daarnaast is de VJAN ook aangesloten bij de CILANE, waardoor leden activiteiten van zusterverenigingen in het buitenland bij kunnen wonen.

Leden van de VJAN zijn tijdens hun lidmaatschap tevens volwaardig lid van de Nederlandse Adelsvereniging.

bottom
top

Leden

De VJAN is opgericht voor jongeren met een adellijke titel in Nederland. Lidmaatschap staat open voor alle jongeren met een adellijke titel met leeftijden tussen de 18 en 35 jaar, waarna de mogelijkheid bestaat om lid te worden van de Nederlandse Adelsvereniging (NAV). Jongeren van onder de 18 jaar kunnen als jeugdlid aangemeld worden. Hun lidmaatschap wordt omgezet in volledig lidmaatschap wanneer ze de leeftijd bereiken. De VJAN staat ook open voor jongeren met een adellijke titel en erkend zijn door een van de aan de CILANE aangesloten zusterverenigingen. Zij kunnen tijdens hun verblijf in Nederland gastlid worden.

bottom
top

Aanmelden

Indien je aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet, nodigt de VJAN je graag uit om lid te worden! Dit kan eenvoudig door het online aanmeldingsformulier in te vullen. De secretaris bevestigt later je aanmelding persoonlijk. De contributie van de VJAN bedraagt op dit moment €17,50 per jaar.

Het bestuur heet je graag van harte welkom op één van onze activiteiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze secretarissecretaris@vjan.nl.

bottom
bottom